13 Bitcoin myter

13 Bitcoin myter

 1. Bitcoin bruges primært af kriminelle til at skjule penge  

De seneste par år har der været meget fokus på, at særligt kriminelle investerer i kryptovaluta for at skjule store summer af penge. Senest tiltrak historien om et bestilt lejemord, som var betalt med bitcoin, store overskrifter i medierne og satte yderligere skub i debatten om statsregulering af kryptovalutaen.

Det er dog værd at huske på, at der pt. er foretaget mere end 294,383,739 transaktioner, og at størstedelen af disse formentlig er helt almindelige mennesker, som blot er interesseret i de nye muligheder, som kryptovalutaer åbner op for. 

 1. Det er et pyramidespil

Dette er måske en af de mest almindelige bitcoin myter. Mange hævder, at det er et pyramidespil, som blot går ud på at hverve flere medlemmer, for at den øverste del af pyramiden kan skumme fløden. Det er også ganske rigtigt, at mange af de tidlige investorer har tjent mange penge på den stigende kurs. Hvis markedet crasher taber alle, som har investeret i bitcoin – også de som har investeret meget.

 1. Det er en smart skattefidus

Tidligere har det været skattefrit at købe og sælge den digitale valuta (jf. afgørelse fra 2014). Skatterådet er dog i øjeblikket ved at undersøge om køb og salg af bitcoin kan defineres som spekulation, og dermed skal underlægges kursgevinstloven. Hvis det sker vil der skulle betales skat af fremtidige kursgevinster. Derfor kan bitcoin altså ikke betegnes som en særlig god fidus til at undgå at betale skat.

 1. Bitcoin vil blive statsreguleret

Indtil videre er bitcoin ikke statsreguleret herhjemme. Flere lande, heriblandt Sydkorea, har bebudet at de vil kigge på statslig regulering af handel med kryptovaluta. Blockchainteknologien gør det dog svært at regulere markedet, hvilket man også har måtte sande i Kina, hvor et forbud mod køb og salg af cryptocurrency blev indført i 2017. Selvom kursen tog et ordentlig dyk i hælene på nyhederne, har bitcoin og de øvrige valutaer rejst sig igen. Nogle af de kinesiske virksomheder har taget den direkte konsekvens og åbnet deres forretning i et andet land.

 1. Såkaldte bitcoin whales kan vende hele markedet

De investorer som ejer en stor del af de udbudte bitcoins kaldes for whales. Ifølge Bloomberg er 40% af markedet ejet af ca. 1000 brugere. Dette til stor frustration for øvrige investorer, da mindretallet dermed har muligheden for styre markedet, hvis de vælger at sælge ud af deres beholdning. Nogle vil dog hævde, at dette ikke er anderledes end med så mange sektorer, hvor mindretallet ejer det meste. Ifølge rapporter ejer de rigeste 1% i USA næsten 40% af landets formuer. Desuden vil den stigende popularitet af bitcoin gøre det sværere (og mindre attraktivt) for de såkaldte whales at styre markedet, da der hele tiden kommer nye investorer til.

 1. Bitcoin vil erstatte kontanter og betalingskort

Ligesom mange af de andre påstande, deler denne bitcoin myte vandene. Skeptikerne mener ikke, at bitcoin kommer til at tage over for betalingskort, da systemet ikke er gearet til at håndtere nok transaktioner endnu. Fortalerne fremhæver blockchain som et revolutionerede fremskridt inden for teknologiens verden, og tror på at det med tid vil udvikle sig til at kunne håndtere presset.

I forhold til kontanter er der også stor forskel på, hvor langt de enkelte lande er i forhold til at være et pengeløst samfund. I Danmark er det nærmest utænkeligt at træde ind i en butik, som ikke tager dankort og/eller MobilePay. Udenfor Danmarks grænser findes der imidlertid mange lande, hvor kontanter stadig er det mest almindelige betalingsmiddel.

Det er svært at bekræfte eller punktere denne myte. Kun fremtiden kan vise, om bitcoin og andre kryptovalutaer på sigt kommer til at erstatte betalingskort og kontanter.

 1. Der findes en fysisk mønt

De fleste artikler og historier om bitcoin er ofte flankeret af et billede med den ikoniske guldmønt med B’et i midten. Derfor tror nogle fejlagtigt, at denne mønt rent faktisk findes. Dette er dog ikke tilfældet, og den afbildede mønt er grafisk konstrueret. I forbindelse med den virtuelle valutas øgede popularitet er flere virksomheder dog begyndt at sælge fysiske bitcoin mønter. Disse skal dog udelukkende ses som en slags merchandise, og har derfor ikke samme værdi som den digitale valuta.

 1. Det er den eneste kryptovaluta, der findes

På grund af bitcoins popularitet tror mange, som ikke har sat sig ind i markedet, at det er den eneste kryptovaluta, som findes. I øjeblikket findes der dog mere end 1400 forskellige kryptovalutaer, som alle bliver købt og solgt via internettet. Du har måske allerede hørt navne som Ripple, Etherium og Litecoin, som også var nogle af højdespringerne i 2017.

 1. Bitcoin er dårligt for miljøet

De seneste par år har der været mange artikler og undersøgelser, som fremhævede bitcoin netværkets negative konsekvenser for miljøet. Dette skyldes særligt det øgede pres på mining-processen, som er enormt ressourcekrævende. Der blev særligt pustet liv i denne bitcoin myte efter at siden Digiconomist offentliggjorde nogle beregninger, som viste at netværket allerede brugte den samme mængde energi som hele Danmark til sammen.

Mange forholder sig dog kritisk til udregningerne, som de kalder for overdrevne og upræcise. I praksis er det svært at forudsige, hvor meget energi der egentlig forbruges. Der er også stor forskel på, om miningen foregår i et datacenter i Kina eller i Island, hvor man udvinder energi fra vandkraft. Det fremhæves desuden, at processen måske er energikrævende, men at det samme gør sig gældende for det traditionelle penge- og banksystem.

 1. Bitcoin er forbeholdt (unge) mænd

Da transaktionerne er anonyme, kan det være svært at fastslå kønsfordelingen på investorerne.

To nyere undersøgelser har dog vist, at mænd i højere grad har investeret i bitcoin end kvinder. De vidste også, at størstedelen af investorerne tilhører aldersgruppen 18-34 år. Det betyder dog ikke, at kryptovaluta kun er forbeholdt mænd. Det skal måske nærmere ses som en indikator for, at mænd i den aldersgruppe er mere risikovillige end deres kvindelige modpart.

 1. Det er en stensikker investering

Grundet de store kursstigninger vil nogle måske fejlagtigt antage, at det er en rimelig sikker investering. Selvom kursen generelt har været opadgående de seneste par år, har bitcoin også oplevet flere større korrektioner efter at have nået ”all time high”.

Myten er falsk. Selvom den virtuelle valuta har forgyldt mange investorer i tidens løb, ville det være forkert at kalde det en sikker investering. En ærlig rådgiver vil derfor også fortælle dig, at du ikke skal investere mere end du potentielt kan tåle at miste.

 1. Craig Wright er Satoshi Nakamoto

I årenes løb har der floreret flere mere eller mindre seriøse bud på, hvem der står bag pseudonymet Satoshi Nakamoto. Efter at have været i mediernes søgelys i et par uger offentliggjorde den australske entreprenør Craig Wright i 2016, at han var manden bag bitcoin. Den dag i dag hersker der stadig tvivl om, hvorvidt denne påstand har noget på sig.

Mens flere personer i kryptomiljøet følte, at de havde set nok beviser for at Wright var ophavsmanden, herskede der stadig tvivl blandt en stor skare. Wright har endnu ikke givet det ultimative bevis for at han er opfinderen – kryptografisk signatur af den første blok bitcoin data.

 1. Værdien af bitcoin er så høj, at det ikke kan betale sig at investere

Kursen har efterhånden nået højder, hvor det er de færreste som overhovedet har råd til at købe så meget som en enkelt coin. Dette vil måske lede nogle til den konklusion, at det derfor ikke længere kan betale sig at investere. En bitcoin kan dog deles i op til 100.000.000 dele, svarende til 0,00000001 bitcoin. Dette er den mindste del af en coin og kaldes en Satoshi.

I princippet er det egentlig også ligegyldigt hvor stor en del af en kryptovaluta, du ejer. Mange har dog svært ved at forholde sig til tanken om, at man ikke engang kan købe en hel ”mønt”. Men selvom du ikke længere har råd til at investere i en hel coin, er bitcoin ikke en dårlig forretning. Myten er derfor aflivet.