Unikodas CSR

CSR, er den engelske forkortelse for Corporate Social Responsibility. På dansk ofte kaldet for virksomhedernes samfundsmæssige ansvar. Idéen med CSR er, at det ikke er nok bare at være virksomhed. Virksomhederne skal tage et ansvar for dens interessenter og dermed også det omkringliggende samfund. Det ansvar kan udmønte sig på flere forskellige måder. Virksomheden kan f.eks. vælge at have fokus på medarbejdernes arbejdsvilkår, sociale udfordringer eller klima og miljø.

Hos Unikoda stræber vi efter at tage et samfundsmæssigt ansvar. Vi har derfor valgt at støtte op om nedenstående initiativer.

CO2 neutral

Vi har valgt at støtte op om Vitapus’ grønne initiativ, Go Green On Facebook. Unikoda har derfor en CO2 neutral Facebookside. Vores Facebookside bliver gjort CO2 neutral ved at Vitapus skaber en CO2 reduktion, som er tilsvarende den årlige CO2 udledning fra vores Facebookside. CO2 kompensationen bliver skabt gennem Vitapus’ deltagelse i CO2 reducerende klimaprojekter.

csr-maerket logo

Unikoda deltager i CSR-Mærkets mærkningsordning. Mærkningsordningen har til formål at sætte fokus på netop CSR. Det giver god mening for os, atd eltage i dette initiativ, da Unikoda ønsker at tage et samfundsmæssigt ansvar.

CO2 Neutral Forsendelse

Alle Unikodas pakkeforsendelser er ligeledes CO2 neutraliseret via vores deltagelse i Vitapus’ grønne initiativ, CO2 Neutral Forsendelse.